Biuro Rachunkowe Anna Pietrzyk

Doradca Podatkowy

O firmie

Biuro Rachunkowe Anna Pietrzyk Doradca Podatkowy zostało założone w 1994 r. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Od początku swojego istnienia głównym celem działalności jest obsługa podmiotów z Sektora MŚP w zakresie spraw księgowych oraz kadrowo-płacowych. Od roku 2006 zajmujemy się również obsługą pełnej księgowości dla podmiotów bez osobowości prawnej. W związku z rozwojem firmy oraz zapotrzebowaniem naszych klientów w marcu 2012 r. uruchomiliśmy nasz oddział w Sosnowcu.

Kim są nasi klienci?

Naszymi klientami są w większości firmy z tego regionu o różnym profilu działalności, wielkości i potrzebach. Każda zainteresowana firma, która chciałaby podjąć z nami współpracę może na nas liczyć, ponieważ nie ograniczamy się tylko do świadczenia usług lokalnie.

Co oferujemy?

Oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w zakresie wyboru formy opodatkowania, kompletowania niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowania przed odpowiednimi instytucjami po udzieleniu pełnomocnictwa.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, przygotowywania deklaracji rozliczeniowych i innych dokumentów dla Urzędów Skarbowych oraz ZUS, a także pozostałych upoważnionych organów.

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oferujemy pomoc w wypełnianiu zeznań rocznych PIT-37 w tym wynagrodzeń osiągniętych za granicą.

Jak działamy?

Wszelkie prace wykonujemy z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych dostosowanych do aktualnie obowiązujących przepisów. Na życzenie klienta współpraca może odbywać się z wykorzystaniem drogi elektronicznej ograniczając liczbę koniecznych osobistych wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

Co z bezpieczeństwem?

Nadzór nad bezpieczeństwem spraw naszych klientów pełni Właścicielka Biura Rachunkowego, która jest Doradcą Podatkowym wpisanym do rejestru Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod numerem 000987 oraz będąca członkiem Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach. Interesy naszych klientów chroni także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Nasze Usługi

Wymieniony niżej zakres prac jest podstawowym oferowanym przez większość biur rachunkowych. W zależności od potrzeb naszych klientów wszelkie dodatkowe prace oraz szczegóły ich realizacji uzgadniamy podczas spotkania przed podpisaniem umowy.
W zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie odbierać i dostarczać dokumenty z i do siedziby klienta, a także składać je w stosownych instytucjach.

Doradztwo Podatkowe

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania dla nowopowstających firm;
 • porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie prawa podatkowego;
 • reprezentacja przed organami podatkowymi;

Kadry i płace

 • sporządzanie dokumentów do zatrudnienia, kompletowanie i zakładanie akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych;
 • sporządzanie rachunków do umów oraz list płac na podstawie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzanie zaświadczeń;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym: naliczanie podatku, tworzenie i wysyłka deklaracji w formie elektronicznej;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: naliczanie składek, tworzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz wysyłka w formie elektronicznej.

Duża księgowość

Realizujemy księgowanie w oparciu o księgi rachunkowe jedynie dla spółek osób fizycznych (podmiotów bez osobowości prawnej). Zakres prac ustalamy indywidualnie podczas spotkania w biurze.

Zeznania roczne

Przygotowujemy zeznania roczne PIT-37 za rok ubiegły dla osób niebędących naszymi stałymi klientami, tj. dla osób indywidualnych.

Inne

Wykonujemy dodatkowo:
 • sprawozdania do GUS;
 • sprawozdania z emisji gazów do otoczenia (paliwa) tzw. sprawozdania środowiskowe do Urzędu Marszałkowskiego;

Gdzie jest cennik i jaki jest koszt usługi?

Nie stosujemy sztywnego cennika, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Koszt usługi uzależniony jest od nakładów pracy, ilości dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników i innych parametrów, których tutaj nie sposób wymienić.

Warunki współpracy

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz podjąć z nami współpracę, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Jak zostać klientem?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście aby umówić się na spotkanie, a my poinformujemy Cię jakie dokumenty należy przynieść.
Jeżeli już prowadzisz działalność gospodarczą, niezbędne będą:
 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej;
 • tytuł prawny do lokalu(-ów), gdzie prowadzona będzie działalność;
 • dowód osobisty;
 • REGON, NIP-1, ZFA-kopia, DRA-najnowsze;
 • kopia umowy z bankiem dotycząca firmowego rachunku bankowego;
 • potwierdzona informacja o wyborze formy opodatkowania - kopia złożona do US.

Jakie obowiązki ma klient?

Sprawna realizacja usługi wymaga by wypełniane były podstawowe obowiązki klienta wobec biura:

 • terminowe dostarczanie dokumentów do siedziby biura, najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli klient zażyczył sobie odbiór dokumentów przez naszego pracownika (ustalane w umowie), wówczas należy przygotować do odbioru niezbędny komplet dokumentów.
 • przestrzeganie terminów opłacania podatku w US i składek ZUS z przygotowanych przez biuro przelewów.
 • niezwłoczne informowanie biura o wszelkich zmianach zaistniałych w związku z prowadzoną działalnością.

Jak często kontaktować się z biurem?

Możliwość wzajemnego kontaktu pozwala na szybkie i sprawne rozwiązywanie zainstniałych problemów. Od klientów nie wymagamy zbyt częstych wizyt osobistych w biurze ponad te, które są niezbędne. W sprawach pilnych lub wymagających określonych działań wizyta osobista może okazać się konieczna.

Adres


ul. św. Barbary 22
41-100 Siemianowice Śląskie


Poniedziałek - Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 12:30

Email


biuro@biuro-pietrzyk.pl

Telefon


32 220 36 50
32 766 05 06