News

Uwaga!

Oddział w Sosnowcu został zamknięty.

Terminarz

2016.03.10 (czwartek)

Ostateczny termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie (tj. nie posiadające zatrudnienia).

2016.03.15 (wtorek)

Ostateczny termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez osoby fizyczne zatrudniające pracowników.

2016.03.21 (poniedziałek)

Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych.

2016.03.25 (piątek)

Wpłata podatku VAT.