Biuro Rachunkowe Anna Pietrzyk

Doradca Podatkowy

O firmie

Biuro Rachunkowe Anna Pietrzyk Doradca Podatkowy zostało założone w 1994 r. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Od początku swojego istnienia głównym celem działalności jest obsługa podmiotów z Sektora MŚP w zakresie spraw księgowych oraz kadrowo-płacowych. Od roku 2006 zajmujemy się również obsługą pełnej księgowości dla podmiotów bez osobowości prawnej.

Kim są nasi klienci?

Naszymi klientami są w większości firmy z tego regionu o różnym profilu działalności, wielkości i potrzebach. Każda zainteresowana firma, która chciałaby podjąć z nami współpracę może na nas liczyć, ponieważ nie ograniczamy się tylko do świadczenia usług lokalnie.

Co oferujemy?

Oferujemy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w zakresie wyboru formy opodatkowania, kompletowania niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowania przed odpowiednimi instytucjami po udzieleniu pełnomocnictwa.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, przygotowywania deklaracji rozliczeniowych i innych dokumentów dla Urzędów Skarbowych oraz ZUS, a także pozostałych upoważnionych organów.

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oferujemy pomoc w wypełnianiu zeznań rocznych PIT-37 z wyjątkiem wynagrodzeń osiągniętych za granicą.

Jak działamy?

Wszelkie prace wykonujemy z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych dostosowanych do aktualnie obowiązujących przepisów. Na życzenie klienta współpraca może odbywać się z wykorzystaniem drogi elektronicznej ograniczając liczbę koniecznych osobistych wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

Co z bezpieczeństwem?

Nadzór nad bezpieczeństwem spraw naszych klientów pełni Właścicielka Biura Rachunkowego, która jest Doradcą Podatkowym wpisanym do rejestru Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod numerem 000987. Interesy naszych klientów chroni także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Nasze Usługi

Wymieniony niżej zakres prac jest podstawowym oferowanym przez większość biur rachunkowych. W zależności od potrzeb naszych klientów wszelkie dodatkowe prace oraz szczegóły ich realizacji uzgadniamy podczas spotkania przed podpisaniem umowy.
W zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie odbierać i dostarczać dokumenty z i do siedziby klienta, a także składać je w stosownych instytucjach.

Doradztwo Podatkowe

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania dla nowopowstających firm;
 • porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie prawa podatkowego;
 • reprezentacja przed organami podatkowymi;

Kadry i płace

 • sporządzanie dokumentów do zatrudnienia, kompletowanie i zakładanie akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych;
 • sporządzanie rachunków do umów oraz list płac na podstawie ewidencji czasu pracy;
 • sporządzanie zaświadczeń;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym: naliczanie podatku, tworzenie i wysyłka deklaracji w formie elektronicznej;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: naliczanie składek, tworzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz wysyłka w formie elektronicznej.

Duża księgowość

Realizujemy księgowanie w oparciu o księgi rachunkowe jedynie dla spółek osób fizycznych (podmiotów bez osobowości prawnej). Zakres prac ustalamy indywidualnie podczas spotkania w biurze.

Zeznania roczne

Przygotowujemy zeznania roczne PIT-37 za rok ubiegły dla osób niebędących naszymi stałymi klientami, tj. dla osób indywidualnych.

Inne

Wykonujemy dodatkowo:
 • sprawozdania do GUS;
 • sprawozdania z emisji gazów do otoczenia (paliwa) tzw. sprawozdania środowiskowe do Urzędu Marszałkowskiego;

Gdzie jest cennik i jaki jest koszt usługi?

Nie stosujemy sztywnego cennika, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Koszt usługi uzależniony jest od nakładów pracy, ilości dokumentów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników i innych parametrów, których tutaj nie sposób wymienić.

Warunki współpracy

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz podjąć z nami współpracę, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Jak zostać klientem?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście aby umówić się na spotkanie, a my poinformujemy Cię jakie dokumenty należy przynieść.
Jeżeli już prowadzisz działalność gospodarczą, niezbędne będą:
 • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej;
 • tytuł prawny do lokalu(-ów), gdzie prowadzona będzie działalność;
 • dowód osobisty;
 • REGON, NIP-1, ZFA-kopia, DRA-najnowsze;
 • kopia umowy z bankiem dotycząca firmowego rachunku bankowego;
 • potwierdzona informacja o wyborze formy opodatkowania - kopia złożona do US.

Jakie obowiązki ma klient?

Sprawna realizacja usługi wymaga by wypełniane były podstawowe obowiązki klienta wobec biura:

 • terminowe dostarczanie dokumentów do siedziby biura, najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli klient zażyczył sobie odbiór dokumentów przez naszego pracownika (ustalane w umowie), wówczas należy przygotować do odbioru niezbędny komplet dokumentów.
 • przestrzeganie terminów opłacania podatku w US i składek ZUS z przygotowanych przez biuro przelewów.
 • niezwłoczne informowanie biura o wszelkich zmianach zaistniałych w związku z prowadzoną działalnością.

Jak często kontaktować się z biurem?

Możliwość wzajemnego kontaktu pozwala na szybkie i sprawne rozwiązywanie zainstniałych problemów. Od klientów nie wymagamy zbyt częstych wizyt osobistych w biurze ponad te, które są niezbędne. W sprawach pilnych lub wymagających określonych działań wizyta osobista może okazać się konieczna.

Adres


ul. św. Barbary 22
41-100 Siemianowice Śląskie


Poniedziałek - Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 12:30

Email


biuro@biuro-pietrzyk.pl

Telefon


32 220 36 50